۱۳۹۳-۰۲-۱۱

گزارش راهپیمایی اول ماه مه-بروکسل

گزارش راهپیمایی اول ماه مه 2014 - بروکسل + تصاویر

از دو هفته قبل فعالینِ‌ کمونیست و آنارکو کمونیست جلسه ای ترتیب داده و مقدمات راهپیمایی روز اول ماه مه را برنامه ریزی کردند. بعد از دو سال وقفه٬ توسط کلکتیو آنتی فا ی بروکسل و لیژ٬ سازمان کمک سرخ٬ جوانان سندیکای سوسیالیست و کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک فراخوانی داده شد تا در مقابل مراسم صرفا جشن و تهی از سیاست مبارزاتیِ سندیکاها و کارگری و احزابِ چپ پارلمانی بلژیک یک مرزبندی روشن پیش بگذارد. با توجه به فرارسیدن انتخابات مجلس فدرال بلژیک در ماه مه و تکاپوی بسیاری از احزاب و سازمان های به ظاهر چپ برای شرکت در آن و کسب کرسی در مجلس٬ سیاست های این راهپیمایی به قرار زیر تنظیم شد:
- مرزبندی با انتخابات بورژوایی و احزاب رفرمیست
- مبارزه با سیستم سرمایه داری در کلیت آن
- مبارزه با فاشیسم و رشد نیروهای راست در اروپا و بلژیک
- حمایت از حق اقامت پناهجویان و مهاجران بدون برگه اقامت
تصمیم دیگری هم مورد توافق برگزارکنندگان قرار گرفت مبنی بر استفاده مطلوب از فضای روز اول ماه مه استفاده کرده و بدون کسب اجازه از پلیس اقدام به راهپیمایی شود. هرچند درک های متفاوتی از سیاست های فوق در میان برگزار موجود بود اما در روز برگزاری راهپیمایی گروه های دیگری مانند کلکتیو پناهجویان بدون اقامت٬ جوانان ال سی اِر٬ کلکتیوِ آزادی خنت و بسیاری دیگر از فعالین کارگری و سوسیالیستِ بلژیکی و غیربلژیکی نیز با این سیاست ها همراه شده و به صف این مبارزه پیوستند.
برنامه از ساعت ۱۳ آغاز شد و در فضایی اکتیو و مبارزاتی و با شعارهای زیر طی مسیر کرد:
- آ٬ آنتی٬ آنتی کاپیتالیستا
- هیچ فاشیستی در محله من نماند٬ محله من از فاشیست پاک شود

- انقلاب٬ تنها راه رهایی
- ما همه مهاجر بدون برگه اقامت هستیم؛ نسل اول٬ نسل دوم٬ نسل سوم
- مقاومت٬ انترناسیونال؛ ضد فاشیست و ضد سرمایه داری
- زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
- شعار رفقای ایرانی: پرولتاریا چیزی برای از دست دادن ندارد٬ جز زنجیرهایش٬ اما جهانی برای فتح دارد / انترناسیونال است نژاد انسان ها / اولین گام رهایی زنان در خاورمیانه جدایی دین از دولت است / سرنگون باد جمهوری اسلامی / انقلاب تنها راه رهایی
- هشدار٬ هشدار٬ آنتی فاشیستا
- پلیس همه جا٬ عدالت هیچ جا
- مردم متحد هرگز شکست نمی خورند (گاها تغییر داده شد به: مردم مسلح هرگز شکست نمی خورند)
- پلیس فدرال٬ محافظ سرمایه داری
- ...
در انتهای مسیر وقتی جمعیت به نزدیکی میدانِ روپ –محل برگزاری جشن روز کارگر- رسید٬ پلیس ما را متوقف و از تمام جهات محصور کرد. طبق اعلام پلیس و گفتگو با رفیق جرارد –سخنگوی راهپیمایی- جمعیت راهپیمایی کننده باید برنامه را خاتمه می داد و بدون پرچم و غیرمتشکل وارد جشن می شد یا اینکه می بایست صبر کند تا نمایندگان سندیکا با گروه موزیک خود از پیش حرکت کرده و پشت سر آنها به میدانِ محل جشن وارد شود! این رفیق توضیح داد که شعارهای ما در طول مسیر هم مشکل دیگر پلیس با ما است! جمعیت بدون مشورت خاصی در محل باقی ماند و به سر دادنِ شعار و بحث مشغول شد. رفقای ما نیز همراه با رفقای ترک و کرد سرودخوانی کردند. سپس سرود انترناسیونال را به اتفاق تمامی نیروهای حاضر خواندیم و با رسیدن گروه موزیک سندیکا و نمایندگان سرسپرده شان! حرکت مجددا آغاز شد. صف راهپیمایی با فاصله معینی از سندیکا مستقر شده و با شعارهای فوق و گاها شعارهایی بر علیه سندیکای سازش کار حرکت را به سمت ورودی میدان روپ –محل جشن کارگری- ادامه داد. با نهایت انرژی درون میدان نیز شعار داده و راهپیمایی روز جهانی کارگر را به پایان رساندیم.
با توجه به اینکه نیمی از مسیر را زیرباران شدید طی کردیم٬ با اینکه نیروی خیلی بزرگی نبودیم٬ با اینکه ترکیب نیروها در یک اتحاد عمل موقتی بودند٬ با اینکه به لحاظ سیاسی فاصله زیادی میان برگزارکنندگان بود و ... اما این برنامه حامل چند پیام مشخص بود:
اول اینکه تمام نیروهای حاضر؛ از جوانان محصل تا سالخوردگان جنبش٬ از کمونیستها و آنارشیست ها همگی آگاهانه این مبارزه را انتخاب کرده بودند. مساله مبارزه با کلیت یک سیستم و مرزبندی با ساز و کار انتخاباتی آن بود و از این رو از هیچکدام از نیروهای بلژیکی و ایرانی و ... ای که به سیستم سرمایه داری و دموکراسی نوع اروپایی اش توهم دارند٬
خبری نبود. آنها حضور فعال در کمپین های انتخاباتی و شرکت در مراسم جشن دولتی را ترجیح داده و این انتخاب متفاوت میان آنها و صف ما یک مرزبندی مشخص بود.
دوم اینکه با تغییر نسل در میان مبارزان٬ شاهد به میدان آمدن نیروها و انرژی های تازه ای در میان مبارزان بودیم.
سوم اینکه برای پلیس -دستگاه سرکوب سیستم سرمایه داری-٬ روشن بود که با یک نیروی جدی هرچند بسیار کوچک روبه رو است و برخورد آنها با شعارهای ما و مسدود کردن راه حرکت ما نشان دهنده جدیت آنها در برخورد با یک جنبش انقلابی با شعارهای کمونیستی بود.
 در زیر تعدادی از تصاویر مربوط به این راهپیمایی را ببینید
یکی از شعارهای دو زبانه رفقای ایرانی
مسدود شدن صف راهپیمایی توسط پلیس
لحظه ورود راهپیمایی به میدان جشن کارگری
جوانان ال سی ار
یکی از شعارهای دو زبانه رفقای ایرانی
باران شدید و صف تظاهرات
رفقای آنتی فا
شعار کلکتیو آزادی - از شهر خنت
رفقای بلژیکی و کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-بلژیک
صف متشکل راهپیمایی کنندگان
شعار دادن رفقای کمیته
شعار کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران: پرولتاریا چیزی برای از دست دادن ندارد جز زنجیرهایش اما جهانی برای فتح داد
صف متشکل راهپیمایان زیر باران شدید
صف متشکل راهپیمایان زیر باران شدید
 

۱۳۹۳-۰۲-۰۳

حمله رژیم به زندانیان سیاسی اوین

حمله رژیم به زندانیان سیاسی اوین
چندین روز از حمله وحشیانه ماموران وزارت اطلاعات رژیم اسلامی به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین می گذرد و ابعاد این ماجرا کماکان ناروشن است. در این بند علاوه بر روزنامه نگاران و فعالین سیاسی اصلاح طلب٬ بسیاری از زندانیان سیاسی با جرم هایی نظیر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و یا ارتباط با سازمان های چپ و مارکسیست محبوس هستند. رژیم در این حمله مشخصا این بخش از زندانیان و علی الخصوص فعالین کارگری را نشانه گرفته است. متاسفانه فضای وحشت و سکونِ حاکم و ایجاد شده توسط رژیم بسیار سنگین است و خانواده ها نیز ضمن مراجعه دایم به نهادهای دولتی و مصاحبه های افشاگرانه ای که پیش برده اند٬ پشتیبان دیگری ندارند. 
در این شرایط مقامات رژیم هرگونه حمله ای به زندانیان را رد کرده و این مسائل را شایعه سازی رسانه های بیگانه توصیف کرده اند. اما اخباری که جسته و گریخته از دیگر زندانیان و خانواده ها رسیده است حکایت دیگری را نقل می کند: ... بر چشمان زندانیان چشم بند و بر دست‌هایشان از پشت، دستبند زده و سپس ساعت‌ها به ضرب و شتم شدید آنان با ضربات باتون پرداخته‌اند... این حرف ها در این چند روز بارها از سوی خانواده ها بیان شده است.
در این زمان همت بالایی می خواهد که فعالین سیاسی٬ فعالین احزاب و نیروهای چپ و ... صدای خانواده ها را انعکاس داده و حمایت خود را از آنان اعلام دارند. لازم است که جنایات رژیم افشا گردد. در زمانی که جهان در جنگ و بحران های اقتصادی و سازش های بزرگ درگیر است٬ فرصت مناسبی برای سران رژیم فراهم آمده تا با سرکوب زندانیان سیاسی از جامعه در حال انفجار٬ زهرچشم بگیرد.
کمیته جوانان بلژیک حمایت خود را از تلاش خانواده های زندانیان سیاسی و مبارزات نیروهای سیاسی انقلابی در این راستا اعلام می دارد.
دوم اردیبهشت ۱۳۹۳


۱۳۹۲-۱۲-۲۴

تصاویر مبارزه بر علیه خشونت پلیس مارس 2014 بروکسل

شعار کمیته جوانان: خشونت پلیس باید متوقف گردد! ما خواهان سرنگونی این سیستم و نه بازسازی آن هستیم٬ ما خواهان جهانی کیفیتا متفاوت هستیم. ما انقلاب می خواهیم نه چیز دیگر!ه

جوانان آنارشیست
دانشجویان میلیتانت


کودکان پناهجویان بدون اقامت

تعدادی از پناهجویان بدون اقامت

احزاب و سازمان های سوسالیست
شعار کمیته جوانان در این برنامه

آنارشیست ها

احزاب چپ

جوانان آنارشیست
احزاب چپ
حضور و فعالیت دختران جوان
پلیس راه را بر ما بسته است
توقف در برابر کلیسای حامی پرولایف ها و شعار بر علیه آن
آنارکوسندیکالیست ها
جوانان احزاب چپ
بلوکه کردن مسیر تراموای شهری
مسافران در تراموای شهری
پلیس راه را بر ما بسته است. انتظار جمعیت
جمعیت بر علیه سد پلیس شعار می دهد : فاک پلیس
جمعیت بر علیه سد پلیس شعار می دهد : فاک پلیس
جمعیت با شعار های خود به سد پلیس هجوم می برد
با فشار جمعیت پلیس راه را باز می کند
خوشحالی جمعیت از باز شدن راه و ادامه شعار ها

حرکت به پیش
آخرین مسیر حرکت و چند درگیری کوچک با پلیس

۱۳۹۲-۱۲-۲۲

آکسیون ضد خشونت پلیس در بروکسل

آکسیون ضد خشونت پلیس در بروکسل 15 مارس 

این آکسیونِ بین المللی چندین سال است که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا برگزار می شود. بعد از اُفتی که این مبارزات در سالهای اخیر داشت؛ از دو سال پیش شهرهای کشور ایتالیا در اروپا و شهر مونترال در کشور کانادا تبدیل به قلبِ تپنده این مبارزات شده اند و شهرهای بروکسل و برلین هم در سالهای گذشته تظاهرات های رادیکال و بزرگی را سازمان داده اند. امسال نیز در پلاس فونتاین جمع خواهیم شد و به همراه نیروهای رادیکال بلژیکی و غیربلژیکی این مبارزه انترناسیونالیستی را پیش خواهیم برد. 

گروه های شرکت کننده در این آکسیون عبارتند از:

Agir pour la Paix
Arc en ciel mons asbl
Arlac
Artivistes
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
Atmospheres AMO
Bruxelles Laïque
CADTM belgique
Centre Avec
CEPAG
CJC
CNAPD
CNT – syndicat anarchiste belge
Collectif Alternative Libertaire Bruxelles
COMAC
Comités Action contre l’austérité en Europe (CAE)
Commission Justice et Paix Belgique
Conseil de la Jeunesse
Défense des enfants – International Belgique
Ecolo J
Equipes Populaires
Etudiants de Gauche Actifs (EGA/ALS)
Fewla -Lutte Mapuche
Gratte ASBL
initiative de solidarité avec la grece qui resiste
Jeunes AntiCapitalistes (JAC)
Jeunes CSC
Jeunes FGTB
La Fédération des Résistances (FdR)
Le Parti Humaniste (PH)
Ligue Communiste des Travailleurs (LCT)
Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR-SAP)
Ligue des Droits de l’Homme
Maison de jeunes Cuesmes
Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS)
MOC Bruxelles
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC)
Parti Communiste (PC)
Parti du Travail de Belgique (PTB)
Parti Egalité
Parti Socialiste de Lutte (PSL/LSP)
Pax Christi
ProJeuneS
Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)
Service d’information et d’animation des jeunes (SIAJ)
Union Syndicale Etudiante (USE)
Vie Feminine
Vonk/Revolution
کمیته جوانان بلژیک